Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser NL92

Nedenstående almindelige betingelser gælder, hvis de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Denne salgs- og leveringsbetingelse overtegner enhver materialeleverance-aftale / aftaleseddel / kontrakt udsted af debitoren, som afviger fra denne.

  1. Priser

Alle priser er ekskl. moms og eventuel statsafgift og er afgivet med forbehold for ændringer i offentlige afgifter, materialer og lønafgifter, valutariske forhold og øvrige handelsforhold.

  1. Levering og forsendelse

2.1

Levering sker ab lager. Forsendes varer direkte fra udenlandsk leverandør til køber,beregnes transportomkostning fra den danske grænse, hvis dette ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Forsendelse sker for købers risiko. BAASTRUP A/S tegner ikke transportforsikring.

Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke.

Ved leverance på under kr. 1.000,00 ekskl. moms på installationsmateriel beregnes enhver fragtomkostning.

  1. Reklamation

Reklamationer over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 8 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

  1. Returnering

Ubrugte, ubeskadigede standardlagervarer, i ubeskadiget originalemballage, der efter forudgående skriftlig aftale og med oplysning om vor fakturas nummer og dato returneres franko inden 3 måneder efter leveringen, krediteres med den fakturerede, maximalt dog den ved returneringen gældende pris, begge

minus 20 %, dog minimum kr. 50,00. Andre varer, der f. eks. er specielt fremstillet, afvigende fra vore standardtyper eller hjemtaget af os på særlig bestilling, kan ikke forventes krediteret.

  1. Betaling og rente

5.1

Betaling sker netto 30 dage fra fakturadato.

5.2

Ved ordrer på kr. 100.000,- og derover erlægges betaling således:

1/3 ved ordreafgivelse

1/3 ved halvdelen af den forudsete leveringstid er forløbet

1/3 ved levering

Leverede varer skal betales til den aftalte respektivt den på fakturaen anførte forfaldsdag.

Ved senere betaling beregnes mora-rentetillæg på 1,7 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag at regne.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som BAASTRUP A/S ikke har anerkendt.

  1. Ansvar for og afhjælpning af fejl og mangler

6.1

Varer, der indenfor 12 måneder fra leveringen måtte vise atvære behæftet med BAASTRUP A/S tilregnelige fejl og mangler, og som umiddelbart efter konstatering heraf og inden nævnte frists udløb indsendes franco til vor adresse, erstattes således, at BAASTRUP A/S valgfrit reparerer eller ombytter det indsendte eller refundererden erlagte betaling. Hvis varen ikke kan indsendes, foretages reparation på stedet. Bortset fra pligten til at afhjælpe ovennævnte fejl og  angler har BAASTRUP A/S intet ansvar for købers tab som følge af sådanne fejl og mangler. BAASTRUP A/S hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

6.2

For varer, der anvendes i byggeri i Danmark, anerkender BAASTRUP A/S den af Byggestyrelsen i cirkulære af 25.06.1986, §2 anførte byggeleveranceklausul. Dette gælder såvel statsligt og statsstøttet som kommunalt og privat byggeri.

  1. Produkt ansvar

7.1

I et år efter levering er BAASTRUP A/S ansvarlig for skade, som det af BAASTRUP A/S leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl, begået af BAASTRUP A/S. BAASTRUP A/S hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab og andre indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere omfatter BAASTRUP A/S erstatningspligt ikke udgifter til genskabelse af ødelagte data.

7.2

I tilfælde af person- og tingsskade- herunder skade på fast ejendom – er BAASTRUP A/S ansvar begrænset til 1 mio. kr.

7.3

Bestemmelserne om BAASTRUP A/S ansvar, gælder ikke i det omfang, bestemmelserne strider mod ufravigelig regler i lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar.

  1. Ændringer

Produktdata i tilbud, prospekter og på tegninger o. lign. er kun retningsgivende og er ikke bindende for BAASTRUP A/S.

  1. Ejendomsret

9.1

Tegninger, beskrivelser, modeller o.lign., som er udleveret vederlagsfrit i forbindelse med udbudsmateriale og tilbud, forbliver BAASTRUP A/S ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredje person og skal tilbageleveres til BAASTRUP A/S, såfremt tilbudet ikke accepteres. Ved bortkomst er BAASTRUP A/S berettiget til at debitere det bortkomne.

9.2

Leverer BAASTRUP A/S tegninger – herunder programmel og knowhow, bevarer BAASTRUP A/S alle rettigheder over sine ideer og over det materiale BAASTRUP A/S har udarbejdet.

Køber er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat berettiget til at anvende det materiale, som BAASTRUP A/S har udarbejdet, og materialet må ikke overdrages til andre uden aftale herom med BAASTRUP A/S.

9.3

Varen sælges med ejendomsforbehold. !

  1. Lovvalg

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale og alt som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret og , efter BAASTRUP A/S valg, enten efter “Regler for behandling af sager for Den almindelige Voldgiftsret i Danmark” eller ved Sø- og Handelsretten i København.

Juli ’10

GDPR

Cookies og persondata

Cookies og persondatapolitik

Cookies

Hjemmesiden anvender cookies for at give den bedst mulige oplevelse for brugeren.

Cookies anvendes til statistiske og markedføringsmæssige formål og deles i denne forbindelse med tredjepart – Google, Google Analytics, Mailchimp.

Ved at benytte denne hjemmeside, www.baastrup.com, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Baastrup A/S
E-mail: he@baastrup.com
Telefon: +45 38102129

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har tastet ind og om du tidligere har besøgt siden osv.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies
Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få bestillingen til at fungere.

Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem en WordPress CMS platform. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden.

Præferencecookies
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. udvalgte præferencer såsom valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Drifts- og optimeringscookies
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Marketing cookies
Disse cookies anvendes til at følge brugere på hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Disse data kan blive delt med 3. part.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter undersøge, evt. via Google, hvordan du sletter cookies i diverse browsere.

Persondata

Via kontaktsiden

Vi anvender udelukkende dine indtastede data i form af navn, adresse, telefonnummer og email for at gennemføre din forespørgsel om information og en dialog. Vi gemmer ingen personfølsomme informationer.

Dine informationer deles ikke med andre.

Disse data deles ikke med tredjepart.